نظرسنجي از زبان آموزان موسسه
زبان آموز گرامی،
این نظرسنجی در راستای بالا بردن هرچه بیشتر سطح کیفی آموزشگاه طراحی شده است.لطفا با دقت به سوالات مطرح شده در مورد استاد خود و آموزشگاه پاسخ دهید .
* جنسیت:     *سن :  
*مدرك تحصيلي :            
*استاد :   سطح آموزشی (Level) :
ردیف
سوال

عالی

بسیار خوب

خوب

متوسط

ضعيف

1
 توانایی ارائه مطلب با بیان روشن و قابل فهم و بدون استفاده از زبان فارسی
2
 ارزشیابی مستمر از فراگیری زبان آموزان در طول ترم
3
 توانایی اداره کلاس و استفاده موثر از وقت
4
 ایجاد علاقه و انگیزه در زبان آموزان
5
 بررسی و کنترل مستمر تکالیف زبان آموزان
6
 توانایی علمی و رفع مشکلات درسی و پاسخگویی به سوالات زبان آموزان
7
 شروع و اتمام به موقع کلاس
8
 توجه به حضور و غیاب زبان آموزان
9
 اخلاق و رفتار فردی و رعایت پوشش ظاهری
10
 نحوه برخورد استاد با زبان آموز
11
 شركت دادن عادلانه زبان آموزان در فعاليت هاي كلاسي
12
 عملکرد استاد نسبت به تدریس Vocabulary
13
 عملکرد استاد نسبت به تدریس Listening
14
 عملکرد استاد نسبت به تدریس Reading
15
 عملکرد استاد نسبت به تدریس Grammar
16
 عملکرد استاد نسبت به تدریس photo story (به غیر از سطوحFundamentals)
17
 عملکرد استاد نسبت به تدریس Conversation and Rhythm & Intonation
18
 عملکرد استاد نسبت به تدریس Topnotch Movies
19
 عملکرد استاد نسبت به کار با Workbook
20
 ميزان جذابيت محيط فيزيكي
21
 چگونگی اعلام نمرات و زمان آن
22
 میزان پاسخگویی عوامل اجرایی کانون زبان
در کل چند درصد از عملکرد استاد خود در طول ترم راضی بودید؟   
آیا حاضرید ترم آینده را با مدرس فعلی خود بگذرانید؟ اگر جواب منفی است چرا؟

یادآوری : چنانچه مطلبی خارج از موارد یاد شده دارید لطفا در ذیل مرقوم بفرمایید

بازگشت به بالا