هدف آموزشگاه زبان گستر به عنوان آموزشگاه برتر در زمینه آموزش زبان های خارجی در استان یرد برگزاری دوره هایی منظم و در عین حال مفید برای یکایک شما علاقه مندان به یادگیری زبان است. لذا در راستای ایجاد چنین محیطی نیازمند همکاری صمیمانه و رعایت آیین نامه انضباطی آموزشگاه از سوی کلیه زبان آموزان عزیز هستیم. در این بخش نظر زبان آموزان محترم را به بخشی از آیین نامه های انضباطی این آموزشگاه جلب می نماییم.

 

 

تعهدات زبان‌آموز:

1. زبان‌آموز ملزم است به حضور در کلاس در ساعات مقرر.

2. سه بار تأخیر بیش از 10 دقیقه برابر است با یک جلسه غیبت.

3. غیبت های مجاز زبان آموزان در طول ترم 3 جلسه می باشد. لازم به ذکر است که این تعداد غیبت به منظور عدم حذف زبان آموز می باشد و به ازای هر غیبت 1 نمره از فعالیت کلاسی کسر می شود که مجموعا بعد از این 3 جلسه، 3 نمره به اضافه نمره عدم انجام تکالیف مربوطه به هر جلسه نیز از نمره کلاسی زبان آموزان کسر می شود. در صورت 4 جلسه غیبت 15 نمره و به ازای 5 جلسه غیبت 25 نمره از فعالیت کلاسی کسر خواهد شد.

4. نمره قبولی 75 از 100 می باشد و هر نمره ای کمتر از این مقدار به منزله Fail شدن زبان آموز می باشد و زبان آموز موظف به گذراندن مجدد این ترم می باشد.

5. شروع و پایان کلاس ها و تاریخ امتحانات در طول یک سال متناسب با تقویم آموزشی سالیانه موجود در آموزشگاه می باشد و زبان آموزان موظف هستند در روزهای مندرج شده در تقویم آموزشگاه حضور یابند. در غیر این صورت و عدم حضور در جلسه امتحان زبان آموز Fail می شود.

6. چنانچه زبان‌آموزی بر اساس نظر مسئولین آموزش بی‌انضباط تشخیص داده شود، آموزشگاه پس از یک بار اخطار اقدام به جلوگیری از ارائه‌ی خدمات آموزشی به این زبان‌آموز خواهد کرد.

7. زبان‌آموز موظف است در حفظ نگهداری اموال مؤسسه کوشا باشد و در صورت وارد آوردن هرگونه خسارت، پرداخت غرامت به عهده‌ی زبان‌آموز است.

8. پوشش زبان‌آموز در مجموعه می‌بایست مطابق با شئونات اسلامی باشد. خانمها فقط با پوشش مقنعه مجاز به حضور در کلاس‌ها هستند.

9. زبان آموز در جریان کلاس حق خروج بدون هماهنگی با دفتر آموزشگاه حق خروج از آموزشگاه را ندارد.

 

تعهدات مالی:

1. زبان‌آموز ملزم است به پرداخت شهریه‌ی کامل در هنگام ثبت نام و پیش از شروع ترم مربوطه.

2. شهریه‌ی هر ترم فقط مختص به همان ترمی است که زبان‌آموز در آن ثبت نام نموده است .

3. محفوظ نگه داشتن شهریه و یا انتقالِ آن به ترم دیگر به هیچ عنوان امکان‌پذیر نمی‌باشد.

4. با اعلام انصراف زبان‌آموز از حضور در کلاس‌ها تا پیش از تاریخ شروع دوره‌ی آموزشی، شهریه‌ی مربوطه با کسر 50% قابل استرداد است.

5. شهریه‌ی پرداختی پس از شروع دوره‌ی آموزشی به هیچ عنوان قابل استرداد نخواهد بود.

 

 
بازگشت به بالا