20 دانستنی بسیار جالب در زبان انگلیسی

    

 

 

 

 

1.اگر live  را برعکس بنویسیم می شود، evil.

 

 

اخبار جالب به زبان انگلیسی با ترجمه فارسی

 

 

2. در کلمه listen به معنای گوش دادن همان حروفی به کار رفته که در silent به معنای سکوت به کار رفته است. تصادف قشنگی نیست!

 

 

3 . پرکاربردترین حرف استفاده شده در انگلیسی حرف e می باشد.

 

4. کلمه ای که بیشترین دایره معنایی در انگلیسی دارد، کلمه set می باشد.

 

5. بلندترین کلمه در زبان انگلیسی که حروف آن به ترتیب الفبا آمده است ، کلمه almost می باشد.

 

6. اسکیمو ها برای توصیف کلمه برف، 20 لغت دارند.

 

 

7. لغت کاراته " Karate" به معنای دست خالی و بی دفاع بودن است.

 

8. حدود 144 کلمه در زبان انگلیسی با fact ساخته می شود که 57 تای آن دقیقا با fact شروع می شود مثل: facts, factory, faction و 5 کلمه باfact خاتمه می یابد مثل: artifact.

 

 

9. در سال 1939 فردی به نام "ارنست وینسنت رایت" Ernest Vincent Wrigh کتاب داستانی منتشر کرد به نام "گدسبی" Gadsby که حاوی 50110 لغت بود و در هیچ یک از این لغات از حرف e استفاده نشده بود.  این کار نوعی بازی با حروف است و معمولا حرفی از حروف الفبا را در اثری به کار نمی برند. در انگلیسی این حرف بیشتر e و در زبان فارسی الف را حذف میکنند. اسم این نوع نگارش را نیز Lipogram می نامند. 

 

10. طولانی ترین کلمه ای که با حروف ردیف بالای کیبورد می توان نوشت کلمه TYPEWRITER است.

 

11. در زبان انگلیسی ، به جمله ای که در آن از تمام حروف الفبا استفاده شده باشد، pangram گفته می شود.

 

12. کلمه ای که 15 حرف از حروف زبان انگلیسی را بدون این که تکرار شوند در خود جا داده است کلمه uncopyrightable است.

 

13. کلمه checkmate ( مات کردن)‌ در زبان انگلیسی که برای شطرنج استفاده می شود از Shah Mat برگرفته شده است که یک کلمه فارسی می باشد.

 

 

14. به نقطه بالای حرف  می گوییم a tlittle یا کوچولو.

 

 

15   کلمه  queueبه معنای"صف" تنها کلمه ای در زبان انگلیسی می باشد که اگر چهار حرف آن را از آخر برداریم باز هم مثل قبل تلفظ می شود

 

 

16.  تنها سیاره ای که در زبان انگلیسی از نام یکی از خدایان گرفته نشده است، همین نام سیاره خودمان می باشد. The Earth

 

 

17. در انگلیسی به نشانه ,@ the at symbol یا the at sign می گویند.

 

18. حروف A, B, C, D در هیچ یک از اعداد 1 تا 99 دیده نمی شود!!!!

 

19. حرف D برای اولین بار در عدد 100 یعنی Hundred بکار می رود.

 

20. حرف C هیچ وقت در املای اعداد انگلیسی به کار نمی رود.
بازگشت به بالا