دوره های مکالمه محض

 

دوره های مکالمه محض و بحث آزاد آموزشگاه زبان گستر در سه سطح میانی فوق میانی و یشرفته برگزار می گردد

این دوره ها با هدف تقویت مکالمه زبان آموزان بوده وتاکید آن بر روی دو مهارت شنیداری و گفتاری می باشد. همچنین  دوره بصورتی برنامه ریزی شده است که زبان آموزان بتوانند با استفاده از لغت ها و گرامری که در دوره های ترمیک آموزشگاه فراگرفته اند را براحتی در این کلاسها استفاده کرده و مکالمات خود را با استفاده از جملاتی که بارها و بارها در کلاس تکرار می شوند ساخته و با همکلاسی خود تمرین نمایند . بدهی است که در ابتدا ممکن است زبان آموزان در هنگام صحبت کردن اشتباهاتی را انجام دهند که با نظارت استاد و تصتیح جملات شکل و  ساختار درست جمله به زبان آموز تدریس می شود.

توجه به این نکته حائز اهمیت است که کلاسهای مکالمه محض بواسطه  بواسطه ی ذات مکالمه محور بودنشان، تنوع فعالیتهای کلاسی از قبیل بازیهای کلامی، درک فیلم، موقعیت سازیهای متنوع و امثالهم نیازمند صرف زمان مضاعف برای مدرس بوده و شکل حقیقی دوره با حضور استاد و طرح درس جلسه محور به ظهور میرسد و این به معنای جنس جدیدی از کلاس مکالمه است که شاید تا به حال تجربه نکرده باشید.پس اساسا مقایسه این نوع دوره با کلاسهایی که تا بحال شرکت کرده اید قیاس صحیحی نخواهد بود و مطمئنا تجربه ای متفاوت و البته مفید خواهید داشت.

 

فواید دوره

 

شرکت در این دوره به تمامی زبان آموزان توصیه می شود چراکه این کلاسها که به عنوان یک دوره تکمیلی می باشد میتوانند کمک شایانی به تقویت مکالمه زبان آموزان نماید . در ضمن به علت محدود بودن ظرفیت این کلاسها وقت و زمان بیشتری به زبان آموز داده می شود تا در کلاس صحبت نماید لذا پس از گذشت چند جلسه زبان اموز میتواند اعتماد لازمه را کسب کرده و براحتی در کلاس صحبت نماید  

 

نحوه برگزاری

 

این دوره با ظرفیت محدود برگزار و کلاسها فقط گنجایش 10زبان آموز را دارد در ضمن کلاسها یک روز در هفته بوده و زبان آموزان فرصت کافی برای تمرین کردن و انجام تکالیفی که از سوی استاد مشخص شده است را خواهند داشت .
بازگشت به بالا